Bedrijfsadvisering Nieuwe Wereld

Op dit moment worden bedrijven van de toekomst gemanifesteerd. Het gaat om bedrijven die natuurlijke behoeften en organische productiewijzen als uitgangspunt nemen.

Van begin af aan zal er "out of the box" gedacht moeten worden.  We gaan een compleet nieuw tijdperk tegemoet. Je hebt daarbij een visionair nodig die duidelijke beelden heeft van onze mooie toekomst.

Het roer gaat volledig om met pioniers die de eerste nieuwe bedrijven gaan neerzetten. Deze pioniers zijn bij ons aan het juiste adres. De technocratie dreigt onze wereld over te nemen. Gelukkig zien steeds meer mensen de noodzaak om juist de levende wereld te voeden.  Technologie mag er zeker blijven, maar  dan dienend voor de organische wereld. De natuurlijke balans van al het leven op Aarde zal leidend zijn in de toekomstige bedrijven.

De bedrijven van de toekomst zijn een afspiegeling van de oprichters. De visie en missie vloeien voort uit de levenswandeling van deze oprichters. Uiteindelijk is het hun zielenmissie. Ze zijn hier op aarde om de levende wereld te herstellen.

Tijdens de begeleiding gaan we heel concreet maken hoe je je visie en missie kunt verwoorden en naleven in je bedrijf. 

 

Voor meer info: linda@happinest.nl

of 0630292471